ANBI

Stichting Radoeka heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Kamer van Koophandel: 02097115

RSIN/fiscaal nummer: 8175.57.738

Privacyverklaring

stichting Radoeka, privacyverklaring

Jaarrekeningen

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 maart nadat deze gecontroleerd is door 2 personen die niet tot het stichting bestuur horen.

Jaarverslagen

Jaarverslag  2020

jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016

financiële jaarverslagen

financieel jaarverslag 2020 blad 1

financieel jaarverslag 2020 blad 2

financieel jaarverslag 2019-1

financieel jaarverslag 2019 -2

financieel  jaarverslag 2019-3

 financieel jaarverslag 2018-1

finaccieel jaarverslag 2018 2

financieel jaarverslag 2017 1

financieel jaarverslag 2017 blad 2

financieel jaarverslag 2016 blad 1 

financieel jaarverslag 2016 blad 2

Reizen

De reiskosten naar Wit Rusland worden door de stichting vergoed. De verblijfskosten worden door de leden zelf betaald. Deze bezoeken zijn nodig om projecten te controleren, nieuwe plannen maken en contacten te onderhouden met de directeur en personeel.

Beleidsplan

 Stichting Radoeka