ANBI

Stichting Radoeka heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Kamer van Koophandel: 02097115

RSIN/fiscaal nummer: 8175.57.738

Privacyverklaring

stichting Radoeka, privacyverklaring

Jaarrekeningen

Reizen

De reiskosten naar Wit Rusland worden door de stichting vergoed. De verblijfskosten worden door de leden zelf betaald. Deze bezoeken zijn nodig om projecten te controleren, nieuwe plannen maken en contacten te onderhouden met de directeur en personeel.

Beleidsplan

 Stichting Radoeka