ANBI

Stichting Radoeka heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Kamer van Koophandel: 02097115

RSIN/fiscaal nummer: 8175.57.738

Privacyverklaring

 

Jaarrekeningen

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 maart nadat deze gecontroleerd is door 2 personen die niet tot het stichting bestuur horen.

Jaarverslagen:

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018  

financiële jaarverslagen:Radoeka fin versl 2018 2

financieel jaarverslag 2016  1

financieel jaarverslag 2016 2

financieel jaarverslag 2017 1

financieel jaarverslag 2017 2

 financieel  jaarverslag 2018 1

 financieel jaarverslag  2018 2

Reizen

De reiskosten naar Wit Rusland worden door de stichting vergoed. De verblijfskosten worden door de leden zelf betaald. Deze bezoeken zijn nodig om projecten te controleren, nieuwe plannen maken en contacten te onderhouden met de directeur en personeel.

Beleidsplan

Link naar het beleidsplan:
Beleidsplan Stichting Radoeka